ล้านใจร่วมสดุดี เต็มราชดำเนินรัฐชี้สัญญาณดีแดงรอเพ็ญสั่ง!

นายกฯนำถวายสัตย์ จุดเทียนชัย แสดงความจงรักภักดี

ชวรัตน์หนุนทำประชาพิจารณ์ เรื่องนิรโทษกรรม