ทอท.กำจัดแท็กซี่เถื่อน-ไกด์ผี

 

 

 

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะประธานกรรมการดูแลความเรียบร้อยในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยถึงกรณีรถแท็กซี่สุวรรณภูมิโกงค่าโดยสารและเรียกเก็บราคาแบบเหมาจ่ายถึงการแก้ปัญหาแท็กซี่โกงมิเตอร์ว่า คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 5 หน่วยงาน คือ กรมการขนส่งทางบกทอท. ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจ 191 ตำรวจสน.ราชาเทวะ จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 7 ชุด ชุดละ 10 คน แบ่งเป็น 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง กระจายกำลังทุกพื้นที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและปราบปรามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะไกด์ผีและแท็กซี่เถื่อน รวมทั้งแนะนำผู้โดยสารให้ใช้บริการที่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้

“คณะกรรมการชุดนี้บอร์ดชุดนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานบอร์ด ทอท.แต่งตั้งหลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องแท็กซี่เถื่อน และไกด์ผี สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนนี้ก็มีกำลังจากเจ้าหน้าที่ทอท.และตำรวจสน.ราชาเทวะ แต่ยังไม่พอจึงได้ขอกำลังเพิ่ม ซึ่งตอนนี้แผนทุกอย่างได้กำหนดแล้วว่า จะกันไกด์ผี หรือแท็กซี่ผีออกจากพื้นที่ตรงไหนบ้าง แต่ต้องรออนุมัติงบประมาณและกำลังคนก่อน โดยเจ้าหน้าที่จะตั้งโต๊ะให้เห็นได้ชัด หากผู้โดยสารคนไหนไม่ได้รับความสะดวกหรือโดนเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่โดยตรงหรือโทรฯสายด่วน 1584 ได้ด้วย”

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่สุวรรณภูมิกล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิจะต้องนัดหารือ กับผู้บริหาร ทอท. ยอม รับว่าปัญหาเรื่องการเก็บค่าบริการสูงเกินจริงหรือใช้วิธีเหมาจ่ายนั้น เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข เป็นการสมยอมระหว่างผู้ขับขี่รถแท็กซี่บางคนกับเจ้าหน้าที่ ของ ทอท. มีการรับผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนี้ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่รถแท็กซี่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิและแท็กซี่ผีจากภายนอก เป็นเพียงส่วนน้อยแต่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแท็กซี่ทั้งหมด โดยเฉพาะแท็กซี่รุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่พบว่า มักจะเรียกราคาแบบเหมาจ่าย โดยคนกลุ่มนี้จะใช้วิธีการลัดคิวหรือเวียนรอบขึ้นไปรับผู้โดยสาร โดยจ่ายผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของทอท.ประจำสนามบิน บางรายก็ใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท ล็อกซเล่ย์

“การเรียกรับผลประโยชน์ผู้บริหารระดับสูงจะไม่ได้รับรู้ แต่เกิดจากระดับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าชุดที่รับผิดชอบเท่านั้น ส่วนแบ่งเหล่านี้จะอยู่ที่ 20-50 บาท กรณีให้เวียนรอบขึ้นมารับผู้โดยสาร และหากมีการจัดหาผู้โดยสารนั้นจะได้ 200-400 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาที่เจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บได้จากผู้โดยสาร”

นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ผู้อำนวย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกล่าวว่า เรื่องนี้ตนจะลงไปตรวจสอบรายละเอียดในทางลับ รวมทั้งจะตรวจเช็กจากกล้องวงจรปิดย้อนหลัง 15 วันว่ามีใครเกี่ยวข้อง ส่วนที่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ของ ทอท. หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์นั้น ต้องตรวจสอบหากเป็นเจ้าหน้าที่ทอท.ก็จะต้องลงโทษตามฐานความผิด แต่มีอีกส่วนหนึ่งคือพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท ล็อกซเล่ย์ หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต้องพิจารณาสัญญาต่อไป

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยามกล่าวว่า ทอท.จะต้องเข้ามาดูแล เพราะอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ทอท. ที่ต้องจัดระเบียบ และบริหารจัดการ ยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ของ ทอท. จึงต้องเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากผู้โดยสาร ดังนั้น ทอท. ต้องควบคุมและบริหารจัดการให้บริการรถแท็กซี่ให้อยู่ในระเบียบปัญหาเหล่านี้อาจหมดไปได้.
ที่มา dailynews.co.th

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}