เจ๋ง! เด็กอาชีวะไทย คว้าแชมป์แกะสลักหิมะที่จีน

?

?

?

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แกะสลักหิมะ เมืองฮาร์บิน


นักเรียนอาชีวะไทย คว้าแชมป์แกะสลักหิมะ เมืองฮาร์บิ้น ประเทศจีน พ่วงรองชนะเลิศอับดับ 1 และป๊อปปูลาร์โหวต

?? ? ? ? ?ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า นักเรียนอาชีวะตัวแทนประเทศไทย จำนวน 2 ทีม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะ "The 2010 Harbin International Collegiate Snow Sculpture Contest" ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฎว่า ทีมนักเรียนไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote อันดับ 1 และ 2 อีกด้วย

?? ? ? ? ?สำหรับการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Harbin Engineering University ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2554 มีนักเรียนอาชีวะจาก 43 ทีมทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ รัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการคว้าชัยชนะครั้งนี้ เป็นการประกาศศักยภาพของนักเรียนอาชีวะไทย ที่สามารถกวาดมาได้ถึง 4 รางวัล ?

รางวัลชนะเลิศ

?? ? ? ? ?ชื่อผลงานว่า "Thai Custom Tianpunsar" เป็นการแกะสลักรูปเทียนพรรษา มีครุฑอยู่ด้านหน้าและแพรเทียนอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นผลงานทีมอาชีวศึกษาไทย 1 โดยทั้งหมดเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วย....

?? ? ? ? ? นายวิษณุ โพธิ์วิเชียร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

?? ? ? ? ? นายรุ่งชัย สุขเนตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

?? ? ? ? ? นายจักรกฤษ ผิวจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

?? ? ? ? ? นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

?? ? ? ? ?เป็นการแกะสลักรูปครุฑ มีกิเลนหมอบอยู่ด้านหน้า ซึ่งเป็นผลงานของทีมอาชีวศึกษาไทย 2 นักศึกษา ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วย...

?? ? ? ? ? นายอนุวัฒน์ ชอบผล

?? ? ? ? ? นายณัฐพงษ์ ขุนสนธิ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

?? ? ? ? ? นายณัฐพล ทรัพย์ศรี

?? ? ? ? ? นายปิยชาติ จิญกาญจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ที่มา Kapook.com