ไทยคอทองแดง ดื่ม50ลิตร/ปี อันดับ5ของโลก

?

?

?

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเผยข้อมูล คนไทยก๊งเหล้ากลั่นหนักติดอันดับ 5 ของโลก เฉลี่ยคนละ 50 ลิตร/ปี จัดโครงการรวมพลังเลิกเหล้าเพื่อลูก ในโอกาสวันเด็ก วอนรัฐบาลมีมาตรการเพิ่มภาษีและจำกัดการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา เพื่อลดจำนวนคนดื่ม...

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส (สท.) มีการแถลงข่าว "งานรวมพลังชุมชนเลิกเหล้าเพื่อลูก" เนื่องในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สท. กล่าวว่า เครือข่ายภาคประชาชน ของสท. และสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สร้างพลังชุมชนเลิกเหล้าเพื่อลูก มีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนในการพัฒนาประเทศ โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในชุมชน สร้างกระแสความร่วมมือของคนในชุมชนและสร้างต้นแบบการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ทำให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ต่อชุมชนและประเทศชาติ และกระตุ้นให้ชุมชน

นอกจากนี้ ยังเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจปัญหาและโทษภัยที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งผลให้เกิดความล่มสลายต่อสายใยความผูกพันของชุมชน โดยใช้โอกาสในวันเด็กแห่งชาติให้ครอบครัว ชุมชน มอบของขวัญให้ลูกหลานด้วยการเลิกดื่มเหล้า ซึ่งแทนที่จะนำเงินไปซื้อเหล้าทำลายร่างกายให้นำมาหยอดกระปุกให้ลูกแทนเพื่อ อนาคตของลูก โดยปีนี้จะเริ่มรณรงค์จัดโครงการ ?รักลูกเลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น? ในวันที่ 8 ม.ค.นี้กับ 100 ชุมชนในเขต กทม.และปีหน้าจะขยายผลโครงการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ?

ด้านนายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า สถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทยจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พบว่าครอบครัวไทยมีสมาชิกในครอบครัวบริโภคสุราหรือของมึนเมามากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.9 ระบุมีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุราหรือของมึนเมาเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของ ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ในปีที่ผ่านมาพบว่า เยาวชนร้อยละ 61.3 รู้สึกในด้านลบต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ปกครอง และร้อยละ 86.3 คิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าคนไทยดื่มเหล้ากลั่นเป็นอันดับ 5 ของโลก เฉลี่ย 1 คนดื่ม 50 ลิตรต่อปี เป็นปริมาณที่มากและน่าห่วงว่ามีน้ำเมาทั่วบ้านเมือง ดังนั้นจึงควรจะช่วยกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดเหล้า และกระตุ้นให้รัฐบาลมีมาตรการเพิ่มภาษีและจำกัดการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราด้วย.


http://www.thairath.co.th/content/edu/139465