ประกาศGAT-PAT15พ.ค.

 

 

 

ประกาศแอดมิชชั่นเหมือนเดิม  9  พ.ค. ด้าน  สทศ.เร่งประกาศผล  GAT  และ  PAT  เร็วขึ้น  จาก  30  พ.ค. เป็น  15 พ.ค. ประกาศทาง  www.niets.or.th

     นางศศิธร   อหิงสโก  ผู้อำนวยการกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (สกอ.)  เปิดเผยว่า  สกอ.จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับ  นิสิต  นักศึกษา  หรือแอดมิชชั่น  ในวันที่  9  พฤษภาคมที่จะถึงตามกำหนดการเดิม  ซึ่งปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นจำนวนทั้งสิ้น  119,377  คน  อย่างไรก็ตาม  สกอ.คงไม่สามารถประมวลได้ว่าคณะใดเป็นคณะยอดนิยม  เพราะมีมากกว่า  3,000  รหัส  อีกทั้งการเลือกอันดับคณะของเด็ก  เป็นการเลือกตามคะแนนที่ตัวเองทำได้  ซึ่งบางคณะที่ตัวเองต้องการ  แต่ไม่สามารถเลือกได้  เพราะคะแนนไม่ถึง  จึงต้องไปเลือกคณะอื่นที่ตัวเองคิดว่าจะติดแทน   เนื่องจากคะแนนถึง  ฉะนั้นคณะที่มีจำนวนคนเลือกเยอะจึงไม่ได้สะท้อนว่าเป็นคณะยอดนิยมแท้จริง

     ด้าน   ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.)  กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป  หรือ  GAT  และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  หรือ  PAT  ครั้งที่  1  ซึ่งสอบไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า  ขณะนี้   สทศ.ตรวจสอบข้อดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และจะประกาศผลเร็วขึ้นจากเดิมในวันที่  30  พ.ค. เป็นวันที่  15  พ.ค. โดยประกาศทาง  www.niets.or.th  อย่างไรก็ตาม  ภายในสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดหลายวัน  คือวันที่  5  พ.ค. และ  8  พ.ค. แต่ตนแจงว่า  สทศ.ยังทำงาน  ดังนั้นหากนักเรียนและผู้ปกครองคนใดต้องการจะติดงาน   โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ  GAT  และ  PAT  สามารถติดต่อได้  สทศ.ตามปกติ

     ศ.ดร.อุทุมพรกล่าวต่อว่า  นอกจากนั้น  สทศ.ได้เปิดให้นักเรียนเข้ามาเลือกสนามทดสอบความถนัดทั่วไป  หรือ  GAT  และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  หรือ  PAT  ครั้งที่   2   เดือนกรกฎาคม  2552  เอง  เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการแอดมิชชั่นปี  53  โดยเปิดให้ผู้สมัครเข้ามาเลือกสนามสอบตั้งแต่วันที่  20  เม.ย.-10  พ.ค. ทางเว็บไซต์  www.niets.or.th  และตั้งแต่วันที่  20  เม.ย.-2  พ.ค.ที่ผ่านมา  ได้เปิดให้นักเรียนที่สมัครสอบแล้ว  และต้องการจะสมัครวิชาสอบเพิ่ม  ได้เข้ามาเลือกสนามสอบ  ผลปรากฏว่ามีนักเรียนเข้ามาเลือกสนามสอบแล้วประมาณ   1.4   แสนคน  จากจำนวนผู้สมัคร  2.2   แสนคน  และจากนี้ถึงวันที่  10  พ.ค.  สทศ.เปิดให้นักเรียน  ม.5  ขึ้นไป  ที่ยังไม่เคยสมัครสอบ  และต้องการจะสมัครสอบให้มาสมัครและเลือกสนามสอบได้  รวมถึงนักเรียนที่สมัครสอบแล้ว  แต่ยังไม่ได้เลือกสนามสอบก็ให้เข้ามาเลือกได้เช่นกัน  ทั้งนี้  คาดว่าจะมีผู้สมัครสอบครั้งที่  2  ประมาณ  2.5  แสนคน  โดยเป็นผู้สมัครใหม่  จำนวน  30,000  คน

     อย่างไรก็ตาม  หลังจากวันที่  12  พ.ค. หากนักเรียนที่สมัครแล้ว  แต่ยังไม่เลือกสนามสอบ  สทศ.จะจัดสนามสอบให้   ซึ่งอาจจะเป็นสนามสอบเดิม  หรือถ้าสนามสอบเต็มแล้วจะเลือกสนามสอบที่สะดวกกับนักเรียนมากที่สุด.

 ที่มา thaipost.net

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}