ผู้นำชาวพุทธ70ปท.ประชุมวิสาขบูชา

 

 

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 พ.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2552 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ด้านศาสนา นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรพุทธ จำนวน 2,500 คน/รูป จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโม นียกถาว่า ชาวพุทธทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา จึงได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในประเทศไทย ซึ่งหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างความอบอุ่นให้แก่โลก และยอมรับว่า คำสอนทางพระพุทธศาสนามีความเป็นสากล ผู้ที่เข้าใจคำสอนก็จะ สามารถเชื่อมประสานกันได้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ภาษาใด ถือว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน ไม่ใช่อยู่ร่วมกันด้วยความแก่งแย่ง และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เพราะสิ่งที่ชาวโลกอยากเห็นก็คือ ความสงบสุขร่มเย็นของโลก.
ที่มา dailynews.co.th

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}