Windows Live Messenger TV

 

 

 MicroSoft ได้เพิ่มของเล่นชิ้นใหม่ใน Windows Live อีกแล้ว ซึ่งของเล่นชิ้นนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถชมและ แชร์วีดีโอในขณะที่กำลังแชทอยู่ได้...บริการตัวนี้คือ Messenger TV ซึ่งจะให้ผู้ใช้งานได้นำไฟล์วิดีโอจากบริการ MSN Video ไปใช้ประกอบการแชทอย่างเมามันบน MSN messenger แต่...Messenger TV ในตอนนี้ จะใช้ได้เฉพาะในอังกฤษ และยุโรปเท่านั้น แม้ในสหรัฐอเมริกาก็ยังใช้ไม่ได้ โดยผู้ใช้ที่ต้องการใช้บริการนี้ จะต้องเริ่มต้นแชทในรูปแบบปกติผ่านทาง Windows Live Messenger ก่อน จากนั้นให้คลิกเลือกที่บริการ Messenger TV จากรายชื่อของบริการต่างๆ ในโปรแกรมนั่นแหละ เมื่อเลือกแล้ว จะมีรายชื่อคลิปวีดีโอต่างๆ ที่มีอยู่ใน MSN Video โผล่ขึ้นมา ฉะนั้น ใครที่ลงทะเบียนไว้ในเขตยุโรป หรืออังกฤษก็โชคดีไป


ข้อมูลจาก : igadgety.com

ที่มา http://technology.thaiza.com/Windows%20Live%20Messenger%20TV_1212_102298_1212_.html