10 ประการเกี่ยวกับภัยเทคโนโลยี Bluetooth ที่คุณควรรู้ (และวิธีการป้องกัน) 

3DMark Vantage DX10

HiPhone มากกว่าเลียนแบบ

True Move ได้สิทธิ์ขาย iPhone 3G ในไทยด้วยเช่นกัน

Windows Live Messenger TV