อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฏหมาย  ได้เริ่มเตรียมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  โดยกำหนดพื้นที่บางส่วนของป่าคลองธง  คลองเหรง  ป่าเขาออก  ป่าเขาห้องโหมด  ป่าเขาไชยสน  ป่าเลนคลองขนอม  ป่าเขายีหาย  ป่าเขาวัง  ป่าเขากรด  ป่าไชยคราม-วัดประดู่  ป่าเขาหัวช้าง  และหมู่เกาะ  8  เกาะ   ได้แก่  เกาะมัดแตง  เกาะมัดโกง  เกาะราบ  เกาะหัวตะเข้  เกาะวังนอก  เกาะวังใน  เกาะน้อย  และเกาะท่าไร่   ในเขตอำเภอสิชล   อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราชและเขตอำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ 
สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขา  มีสภาพป่าที่สมบูรณ์มากเป็นป่าดิบชื้น   จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย   บางแห่งเป็นภูเขาหินปูน   และเป็นหมู่เกาะชายหาด
เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดทะเล   จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ทำให้ฝนตกเกือบตลอดปี   มีฤดูกาลอยู่  2  ฤดูกาล  คือ
            ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือน เมษายน   รวม   3   เดือน

            ฤดูฝน   ตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือน มกราคม   รวม   9   เดือน


พืชพรรณ

พื้นที่ป่าบก   ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น   มีไม้มีค่าหลายชนิด  เช่น  ไม้หลุมพอ  ตะเคียน  ยาง  กระท้อน  จิกนม  และหวายชนิดต่าง ๆ
พื้นที่ป่าชายเลน   เป็นป่าเลนบริเวณชายฝั่งที่มีดินเลน  มีไม้โกงกาง  แสม  ตะบูน  และโพทะเล  เป็นต้น
พื้นที่เกาะ   มีไม้จำพวก  จันทน์ผา  สลัดได  เสมา  ขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณเขาหินปูน   บางเกาะมีป่าดิบชื้น

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   มีหมูป่า  เลียงผา  เก้ง  หมีคน  เสือ  ลิง  ค่าง  ชะนี  กระรอก  และกระแต  เป็นต้น
นก   มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน  เช่น  เหยี่ยวรุ้ง  นกเปล้า  นกดุเหว่า  นกกางเขน  นกเขา  นกชาปีไหน  นกนางนวล  นกกาน้ำ  นกยางทะเล  และนกลมพู  เป็นต้น
สัตว์เลื้อยคลาน   มีงูเขียวชนิดต่าง ๆ  เต่า  และ  กิ้งก่า  เป็นต้น
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   มี  จงโครง   กบ  และเขียด  เป็นต้น
สัตว์น้ำ   มี  ปลาพลวง  ปลาช่อน  กุ้ง  ปู  และปลาทะเล

แหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวเขาดาดฟ้า   สามารถชมวิวดวงอาทิตย์ขึ้นจากท้องทะเล   ชมวิวหมู่เกาะแตน  เกาะสมุย  และสามารถชมวิวดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็นได้ด้วย
ถ้ำเขาวัง   เป็นถ้ำที่สวยงามมาก   มีหินงอกหินย้อย   ที่บางแห่งมีลักษณะเหมือนเจดีย์   มีประกายระยิบระยับ   บางจุดเป็นเสาหิน   ม่านหิน   เขื่อนหิน   มีน้ำขังอยู่
น้ำตกน่านไผ่   เป็นน้ำตกที่สวยงาม  มี  3  ชั้น  ไหลลดหลั่นกันลงมา   มีแอ่งน้ำลึกและกว้าง
หมู่เกาะในพื้นที่อุทยาน ฯ   ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ  8  เกาะ   แต่ละเกาะมีชายหาดสวยงาม   บางเกาะมีปะการังชนิดต่าง ๆ ที่สวยงาม

ที่มา http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/nationalpark/marinepark/marine24.htm

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}