อั้ม งกจัดไม่มีทางเข้าบ่อน ขนาดกกน.ยังใส่เป้าขาด ? ? ? ? ? ? ? ? ? ที่มา manager.co.th