ไขปริศนา fwd mail พระพุทธรูปเปลือยที่อินเดีย

 

 

 

พระพุทธรูปเปลือยกายนี่ มาได้ยังไง ใครสร้าง??

 

 (ภาพจากข้อความใน fwdder http://www.fwdder.com/topic/33048 )

จาก email ที่ส่งเข้ามา (ซึ่ง email เดียวกันนี้ ก็ถูก fwd ไปยังเว็บไซท์ต่างๆและมีข้อกังขาแนวเดียวกัน) แล้วมีคำถามว่า ใครกันทำไม อุตริสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นมา และได้มีผู้ที่ตอบบ้างแล้วว่า รูปสลักดังกล่าวไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เป็น ศาสนาเชน (Jainism) แต่ข้อมูลยังน้อยไป ผมเลยไปค้นหาเพิ่มเติมมาให้

 

** ข้อความต่อไปนี้ เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนาอีกศาสนาหนึ่งในโลกนี้ มิได้มีความตั้งใจที่จะเปรียบเทียบ หรือทำให้ศาสนาใดเสื่อมเสีย **

 

มหาวีระ (Mahavir) หนึ่งในองค์ศาสดาของศาสนานี้ เปลือยกายในการปฏิบัติธรรมด้วยคติของการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนอกกายเพื่อไม่ให้เกิดกิเลส จึงไม่ยึดมั่นแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่ม ตามประวัติกล่าวว่า มหาวีระ เป็นผู้ที่มีมานะสูงในการนั่งปฏิบัติธรรมไม่ขยับเขยื้อนจนเถาวัลย์เกาะ (ตามในภาพถ่ายดังกล่าว เป็นรูปยืน มีเถาวัลย์เกาะที่แขนและขา จึงเป็นสิ่งที่ตรงกันว่า นี่คือ รูปสลักในศาสนาเชน)

 

(ลักษณะของมหาวีระ แสดงถึงความสงบท่ามกลางการเวียนว่ายตายเกิด แต่แตกต่างจากภาพวาดทางศาสนาพุทธเพียงแค่ลักษณะของการนุ่งห่ม)

 

เพิ่มเติมความรู้ครับ ศาสนาเชนเป็นคู่แข่งของศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลด้วย นอกจากสภาพนุ่งลมห่มฟ้า และการยึดถือการอดอาหารเป็นเส้นทางสู่นิพพานแล้ว แนวคิดอื่นๆใกล้เคียงศาสนาพุทธมาก คือ ไม่ยึดถือรูปเคารพเทพเจ้า(atheistic) ไม่เห็นด้วยกับการเช่นฆ่าสรรพสัตว์(อหิงสา) มีเป้าหมายในการนิพพาน ไม่แบ่งวรรณะ รูปบูชารวมทั้งรูปปั้นบูชาก็คล้ายพระพุทธรูปเพียงแต่ถ้าดูดีๆ มหาวีระจะมีลักษณะเปลือยกาย

(พระรูปของมหาวีระ มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ พระพุทธรูป และบางครั้งมีลักษณะใกล้เคียงกับเทวรูปฮินดู ต้องสังเกตดีๆ)

 

นักบวชของศาสนาเชนมีสองนิกายหลัก นิกายหนึ่งนุ่งลมห่มฟ้า ละทิ้งซึ่งปัจจัยภายนอกตามคติเดิม อีกนิกายหนึ่งนุ่งขาวห่มขาว (ศาสนานี้ยังเป็นอีกศาสนามีศาสนิกชนในอินเดียจำนวนมาก)

ส่วนรูปปั้นตามที่เห็นใน fwd mail นั้นเป็นรูปสลักที่มาจากแรงศรัทธาของของศาสนิกชนของศาสนาเชน สลักจากหินชิ้นเดียว จึงมีการบอกว่า รูปสลักดังกล่าวเป็น รูปสลักจากหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (largest monolith statue)

ดังนั้นก็ คงจะเคลียร์แล้วสำหรับรูปที่เป็นปัญหาว่าทำไมจึงมีพระพุทธรูปเปลือยกาย? ตอบว่า ไม่ใช่รูปสลักในศาสนาพุทธ เป็นศาสนาเชนและเปลือยกายตามประวัติของท่านศาสดามหาวีระ อย่างไรก็ตาม ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แม้จะมีที่มาที่ไปในด้านคติและตำนานที่ต่างกัน

มีประเด็นแปลกๆใน fwd mail เราจะไปค้นหามานำเสนออีกครับ

 

โดย Superboy ณ Fwdder

ที่มา http://www.fwdder.com/topic/39444