วิธี Comment Glitter ใน Hi5

 

 

 

วิธี Comment Glitter ใน Hi5

Glitter คือ ข้อความตัวอักษรหรือรูปภาพที่ี่สามารถแทนพิมพ์ข้อความปกติมีภาพประกอบนั้นเอง สื่อได้ดีกว่าพิมพ์ธรรมดา


        จุดประสงค์ ของ Glitter ที่มีกันอย่างแพร่หลาย มีอยู่ 2 อย่าง


               1. สำหรับ Comment ให้เพื่อน และของแต่ง Hi5
               2. สำหรับตกแต่ง Hi5 และ mySpace

1. เลือก Glitter ตามที่ต้องการ โดยสามารถเข้าไปเลือกได้ที่ www.kratookfilm.com/glitter

ให้คลิกที่โค้ด 1 ครั้งแล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้และกด A บนแป้นพิมพ์แล้วปล่อย สังเกตุว่าสีน้ำเงินจะคลุมทั้งหมด (หรือ คลิกบนโค้ด 3 ครั้ง) หลังจากนั้นก็ทำการกดปุ่ม CTRL ค้างไว้แล้วกดปุ่ม C ทำการคัดลอก Code นั่งเอง

เปิดหน้า Hi5 ของเพื่อน นำโค้ดที่คัดลอกมาวางในช่อง Comment แล้วกด Add Comment เป็นอันว่าเสร็จ !! งุงิ :3

ที่มา http://glitter.kratookfilm.com/hi5_01.php

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}