โค้ดhi5 - ลบวันเวลา ที่เพื่อนมา Comment

 

 

 

วิธีใช้ : นำโค๊ดข้างล้างนี้ ไปใส่ ที่ Customize Profile หรือ
กำหนดรูปแบบโปรไฟล์

<style type=”text/css”>

.comment div {visibility: hidden}

.comment-picture {visibility: visible !important}

.comment-text {visibility: visible !important}

</style>

ที่มา http://www.commentlover.com/hi5/hide-comment-date/

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}