โค้ดhi5 - เปลี่ยนรูป Display ให้อยู่ตรงกลาง หน้า Profile hi5

 

 

 

คำอธิบาย : เปลี่ยนรูป hi5 (รูป display ของเรา) ให้อยู่ตรงกลาง

วิธีใช้ : นำโค๊ดข้างล้างนี้ ไปใส่ ที่ Customize Profile หรือ กำหนดรูปแบบโปรไฟล์

<style type=’text/css’>
#about-left{position: relative;left: 30em;}#about-right{position: relative;left:
-52em;}#about-center{position: relative;left: 32em;}
</style>
 

ที่มา http://www.commentlover.com/hi5/center-display-pictur/

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}