โค้ดhi5 - เปลี่ยนรูป Display hi5 ของเราให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลงตามต้องการ

 

 

 

โค้ดhi5 - เปลี่ยนรูป Display hi5 ของเราให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลงตามต้องการ

วิธีใช้ : นำโค๊ดข้างล้างนี้ ไปใส่ ที่ Customize Profile หรือ กำหนดรูปแบบโปรไฟล์

<style type="text/css">
#user-picture img {height: 180px !important;
width: 130px;visibility: hidden;}
#about-left {background: url(/ ใส่ URL ของรูปภาพ ) no-repeat 50% 0%;} }
</style>

 ที่มา http://www.commentlover.com/hi5/resize-display-picture/

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}