แจก โค้ดสกิน เกมส์ ออดิชั่น จ้า

 

 

 

<style type="text/css">
.section,.subsection {color:#FFA07A;}
body {color:#FFDAB9;}
a:link {color:#ff1493; text-decoration: none; }
a:active {color:#ff1493; text-decoration: none; }
a:visited {color:#ff1493; text-decoration: none; }
a:hover {color:#FFC0CB; text-decoration: none; }

#profile-name {background-image:url(http://www.uppicweb.com/ia/315852196copy_01.gif);width:956px;height:383px;background-repeat:no-repeat; }
.profile-nav .name strong {color:#FF8C00!important;}.profile-nav .name span {color:#FFA500!important;}
#profile-nav {background:url(http://www.uppicweb.com/ia/315852196copy_02.gif) no-repeat;height:21px;}
.sub_nav_link {color:#CD2626 !important;}
#user-details .content {background: url(http://www.uppicweb.com/ia/315852196copy_03.gif);height:450px}
#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {display:none;}

.section h1 { background: url(http://www.uppicweb.com/ia/5untitled1_01.gif)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:7px!important;height:150px}
.section h2 { background: url(http://www.uppicweb.com/ia/5untitled1_02.gif)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:25px}#recent-updates .subsection,#lifestyle .subsection,#interests .subsection,#user-fives .subsection,#friends .subsection,#photoAlbums .subsection,#comments .subsection,#widgets .subsection,#groups .subsection,#videos .subsection,#journalDetail
.subsection{ background: url(http://www.uppicweb.com/ia/yglj3.jpg)!important;background-repeat:repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;}#recent-updates .footer,#lifestyle .footer,#interests
.footer,#user-fives .footer,#friends .footer,#photoAlbums .footer,#comments .footer,#widgets .footer,#groups .footer,#videos .footer,#journalDetail
.footer { background: url(http://www.uppicweb.com/ia/g5qb4.gif)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:30px}

.section-separator {display:none;}body {background-image: url(http://www.uppicweb.com/ia/281933062copy.jpg)
;background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; }

#footer {color:#FFFF00; background: url(http://www.uppicweb.com/ia/euzn9.gif) no-repeat center center; border: none;
display: block; height:276px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}

.vanity-bar div img{display:none ;}
.vanity-bar div {background:url()!important ;border:solid #000000 0px}
.vanity-bar div div {background:url(http://www.uppicz.info/image/free-image-hosting-7951ab8302c809937a1140261db70b74.gif)!important ;border:none}


#new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary ,#nav_select{ background:none !important; border:none; }
.box_profile_connections {display:none!important}
.profile-nav {margin: 0 0 10px 0; padding: 0px 0 0 0!important;}
#p_nav_primary #nav_select {background-image:none;}
#p_nav_header {background:none; border:none; }
div#top_header {background:none; }
#p_nav_primary { background: none; border:none;}
</style>

ที่มา http://www.hi5club.in.th/board/viewthread.php?tid=352

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}