โค้ดสกิน Hi5 นารูโตะครับ #1

 

 

 

<style type="text/css">
.section,.subsection {color:#ffffff;}
body {color:#ffffff!important;}
a:link {color: #AAA6FF; text-decoration: none; }
a:active {color: #AAA6FF; text-decoration: none; }
a:visited {color: #AAA6FF; text-decoration: none; }
a:hover {color: #ffffff; text-decoration: none; }

#profile-name {background-image:url(http://img.thzhost.com/i/d7/nb2h1.gif);width:956px; height: 410px;background-repeat:no-repeat; }.profile-nav .name span {color:#ffdddd !important}.profile-nav .name strong {color:#ffdddd !important}
#profile-nav {background:url(http://img.thzhost.com/i/qe/7m1h2.gif) no-repeat;height:15px;}.sub_nav_link {color:#000000 !important;}
#user-details .content {background: url(http://img.thzhost.com/i/0x/6qph3.gif);height:400px}
#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {display:none;}
.section h1 { background: url(http://img.thzhost.com/i/rh/8ijm1.gif)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:7px!important;height:100px}
.vanity-bar div img{display:none ;}
.vanity-bar div {background:url(http://img.thzhost.com/i/mo/skell1.gif)!important ;border:solid #000000 1px}
.vanity-bar div div {background:url(http://img.thzhost.com/i/ib/aryy2.gif)!important ;border:none}

.section-separator {display:none;}body {background-image: url(http://img.thzhost.com/i/hk/otvbg.gif) ;background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; }
</style>

ที่มา http://firstnaruto.board.ob.tc/-View.php?N=794

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}