โค้ดสกินสำเร็จรูป คิตตี้สีฟ้า

 

 

 

เข้ามาดูตัวอย่างได้เลยนะที่นี้

http://fourinter.hi5.com
<style type="text/css">
#p_nav_header { background: url(http://61.19.248.235/uploads/6ad04af80d.jpg)!important;
background-repeat:no-repeat!important; border:none;
width: 956px!important;margin-top:7px!important;height:80px}
#new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary ,#nav_select{ background:none !important; border:none; }
table#search_table tr td { vertical-align: left !important;}
#search_table {direction:ltr !important}
.box_profile_connections {display:none!important}
.profile-nav {margin: 0 0 10px 0; padding: 0px 0 0 0!important;}
#profile-name {background-image:url(http://61.19.248.235/uploads/e67cb84aaa.jpg);width:956px; height: 700px;background-repeat:no-repeat; }
.profile-nav .name strong {color:#สีชื่อโปรไฟล์!important;}.profile-nav .name span {color:#สีของวิว!important;}
#profile-nav {background:url(http://61.19.248.235/uploads/13acd752b1.jpg) no-repeat;height:15px;}.sub_nav_link {color:สีของลิ้งค์ใต้ชื่อโปรไฟล์!important;}
#user-details .content {background: url(http://61.19.248.235/uploads/98019b02d1.jpg);height:450px}
#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {background:none;height:5px;}
</style>
</style><style type="text/css">
.section h1 {background-image: url(http://61.19.248.235/uploads/38f254ade1.jpg);height: 120px;repeat: no-repeat;margin-top:7px!important;text-align: left;padding-left: 10px;border:none;}
.section h2 {background-image: url(http://61.19.248.235/uploads/f472cb531b.jpg);background-color: transparent;text-align: left;}
.section .content {background-image: url(http://61.19.248.235/uploads/4459807f89.jpg);background-color: none;background-position: top;background-repeat: repeat-y;?text-align: left;}
.section .footer {background-image: url(http://61.19.248.235/uploads/149c838ce6.jpg);display: block;height: 30px;}
</style>

</style><style type="text/css">
.section-separator {display:none;}body {background-image: url(http://61.19.248.235/uploads/479bfdd7e1.jpg) ;background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; }
</style>
<style type="text/css">
#footer {color:#FFFFFF; background: url(http://61.19.248.235/uploads/722813eb92.jpg) no-repeat center center; border: none; display: block; height: 450px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}
</style></style>


<style type="text/css">
.vanity-bar div img{display:none ;}
.vanity-bar div {background:url(http://61.19.248.235/uploads/13109ca93b.jpg)!important ;border:solid #000000 1px}
.vanity-bar div div {background:url(http://61.19.248.235/uploads/3555d36775.jpg)!important ;border:none}
</style>
</style>

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}