โค้ดแต่ง hi5 สกอร์บาร์สีต่างๆ

 

 

 
โค้ดแต่ง hi5 สกอบาร์สีเขียว

 

<!-- body  { SCROLLBAR-FACE-COLOR:#06e606; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:WHITE; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#06e606; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#06e606; SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#06e606; SCROLLBAR-TRACK-COLOR:white; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:#06e606; }-->
โค้ดแต่ง hi5 สกอบาร์สีเหลือง

 

<!-- body  { SCROLLBAR-FACE-COLOR:#f9c700; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:WHITE; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#f9c700; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#f9c700; SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#f9c700; SCROLLBAR-TRACK-COLOR:white; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:#f9c700; }-->
โค้ดแต่ง hi5 สกอบาร์สีชมพู

 

<!-- body  { scrollbar-face-color:WHITE; scrollbar-arrow-color:#ffb9b9; scrollbar-highlight-color:#ffb9b9; scrollbar-3dlight-color:WHITE; scrollbar-shadow-color:WHITE; scrollbar-darkshadow-color:#ffb9b9; }-->
โค้ดแต่ง hi5 สกอบาร์สีฟ้า น้ำเงิน

 

<!-- body  { SCROLLBAR-FACE-COLOR:#07bdeb; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:WHITE; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#07bdeb; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#07bdeb; SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#07bdeb; SCROLLBAR-TRACK-COLOR:white; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:#07bdeb; }-->
โค้ดแต่ง hi5 สกอบาร์สีม่วง

 

<!-- body { SCROLLBAR-FACE-COLOR:#cb79f7; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:WHITE; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#cb79f7; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#cb79f7; SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#cb79f7; SCROLLBAR-TRACK-COLOR:white; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:#cb79f7; }-->

ที่มา http://www.commentlover.com/hi5/scrollbar-code/

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}