โค้ดห้ามคลิกขวาในhi5

 

 

 

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-- Begin
var message="ข้อความที่แสดง เมื่อคลิ้กขวา";
if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer'){
function NOclickIE(e) {
if (event.button == 2 || event.button == 3) {
alert(message);
return false;
}
return true;
}
document.onmousedown=NOclickIE;
document.onmouseup=NOclickIE;
window.onmousedown=NOclickIE;
window.onmouseup=NOclickIE;
}
else {
function NOclickNN(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}}}
if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=NOclickNN; }
document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")
}
//  End -->
</script>

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}