โค้ดhi5 - ใส่รูปภาพให้พื้นหลังกล่องคอมเม้น

 

 

 

Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-001.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-002.png); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-003.gif); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-004.gif); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-005.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-006.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>

Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-043.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-044.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-045.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-046.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-047.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-048.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>
Code hi5 : <style type="text/css"> textarea{width:336;height:96; background:url(http://i268.photobucket.com/albums/jj21/commentlover/hi5-ment-box-049.jpg); Width:300 px; HEIGHT: 100px; color=#FF3399; }<style>

ที่มา http://www.commentlover.com/hi5/commentbox-background/

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}