โค้ดhi5 โค้ดbackground สีดำ ขาวดำ

 

 

 

<style>body{background:black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/black/blackbg1.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/black/blackbg2.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/black/blackbg3.gif) fixed;} </style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/black/blackbg4.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/black/blackbg5.gif) fixed;} </style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/black/blackbg6.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
 
<style>body{background:black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/black/blackbg8.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
<style>body{background:black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/blackwhite/bwbg2.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/blackwhite/bwbg33.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/blackwhite/bwbg37.gif) fixed;} </style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/blackwhite/bwbg24.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/blackwhite/bwbg13.gif) fixed;} </style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>
 
 
<style>body{background: black url(http://i37.photobucket.com/albums/e92/mycutegraphics/blackwhite/bwbg9.gif) fixed;}</style> <a href="http://www.mycutegraphics.com" target="_blank"><img src="http://mycutegraphics.com/buttons/mcgbutton1.gif" alt="Free Backgrounds" border="0"></a>

ที่มา http://mail.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?mode=quote&comment=5&index=4&table_id=1&cate_id=70&post_id=22595&page=1

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}