รวมโค้ดแต่ง Hi5.ภาค1

 

 

 

ก่อนเราจะรู้จัก Code เราจะต้องทำการลบข้อมูลของเก่าออกซะก่อน

1.Remove Skin เดิมทิ้ง

2.แล้วใช้  Customize Profile
 
3.แล้วเราก็ใส่ Code ต่อไปนี้ลงในส่วน       Style: (Optional)   /   ( ใน ช่อง สี เหลี่ยม นะ )

Code สี ดู ใน Link

http://sukumal.brinkster.net/meaploy/angel/color.html

URL คือ File Link ของ รูป

วิธีที่ จะ ได้ มัน มา คือ

- 1.  เอา รูป ที่ มี ใน เครื่อง โพส ไว้ ใน เวป  หรือ upload ลง เวป  หรือ ใน Hi5 เรา ก้ ได้

- 2.  คลิ๊ก ขวา ที่ รูป ที่ อยุ่ ใน เวป หรือ Hi5

- 3. เลือก Properties ( มัน จะ อยู่ ล่าง สุด)

- 4. ดู ที่ Address (URL) : ......ส่วน นี้ คือ URL ของ รูปมาเริ่มใส่โค้ดกันดีกว่านะเพื่อนๆๆ


-------------------- ส่วน ของ BG ---------------------

Code : ใส่รูป Background พื้นหลัง  มี 4 แบบ

แบบที่ 1

พื้นหลังล็อกติด
และไม่ทำรูปซ้ำ

<style type="text/css">
body {
background-image: url(URLของรูป) ;
background-attachment:fixed;
background-repeat: no-repeat; }
</style>

ส่วน ใหญ๋ จะใชั กับ รูปภาพ BG เต็ม จอกัน


แบบที่ 2

พื้นหลังล็อกติด
และทำรูปซ้ำ

<style type="text/css">
body {
background-image: url(URLของรูป) ;
background-attachment:fixed;
background-repeat:repeat; } 
</style>

ส่วน ใหญ่ ใชั กับ รูปภาพ BG เล็ก  หลายๆ รูป จน เต็ม จอ


แบบที่ 3

พื้นหลังเลื่อนตามสกอบาร์
และทำรูปซ้ำ

<style type="text/css">
body {
background-image: url(URLของรูป) ;
background-attachment:scoll;
background-repeat:repeat; }
</style>

ส่วน ใหญ๋ ใชั กับ รูปภาพ BG เต็ม จอ พอ ดี


แบบที่ 4

พื้นหลังเลื่อนตามสกอบาร์
และไม่ทำรูปซ้ำ

<style type="text/css">
body {
background-image: url(URLของรูป) ;
background-attachment:scoll;
background-repeat: no-repeat; }
</style>

ส่วน ใหญ่ ใชั กับ รูปภาพ BG เล็ก ที่ ใช้ หลายๆ รูป จน เต็ม จอ


Code : ลบเส้นขอบ บลอคต่างๆ

<style type="text/css">
#user-details { border: none; }
.section .content { border: none; }
</style>
Code : ใส่เส้นขอบให้บลอคต่างๆ

<style type="text/css">
#user-details {border:5px double :#ใส่โค๊ตสี}
.section .content {border:5px double #ใส่โค๊ตสี}
</style>

double = เส้นคู่
dotted = เส้นจุดประๆ
solid = เส้นตรงเรียบ


--------------------  Search Bar -------------------Code : เปลี่ยนสีตัวอักษรช่วง Search Bar ทั้งหมด

<style type="text/css">
#top_header{color:#ใส่โค๊ตสี!important}
#top_header a.account_link { color: #ใส่โค๊ตสี; }
#top_header a.search_link { color: #ใส่โค๊ตสี; }
#top_header a.search_link_active { color: #ใส่โค๊ตสี; }
#top_header span { color: #ใส่โค๊ตสี !important; }
#p_nav_primary li#nav a { color: #ใส่โค๊ตสี; }
#p_nav_primary li#nav_select a { color: #ใส่โค๊ตสี; }
</style>Code : ทำ Search Bar ให้ใส

<style type="text/css">
#p_nav_primary #nav_select {background-image:none;}
#p_nav_header {background:none; border:none; }
div#top_header {background:none; }
#p_nav_primary { background: none; border:none; }
</style>


Code : ใส่รูป แทบ log in

<style type="text/css">
#p_nav_primary #nav_select {background-image:none;}
#p_nav_header {background:url( ใส่ URL ของรูป ); border:none; }
div#top_header {background:none; }
#p_nav_primary { background:url(ใส่ URL ของ รูป Link  Home); border:none; }
</style>
Code : เอา Search Bar ทั้งหมดออก

<style type="text/css">
#p_nav_header{display:none}
</style>----------------------- รูป ต่างๆ ----------------------Code : เปลี่ยนรูป Display ของเราให้ใหญ่ขึ้น

<style type="text/css">
#user-picture img {height: 180px !important;
width: 130px;visibility: hidden;}
#about-left {background: url(/ ใส่ URL ของรูปภาพ ) no-repeat 50% 0%;} }
 </style>
Code : เปลี่ยนรูป Display อยู่ตรงกลาง

<style type='text/css'>
#about-left{position: relative;left: 30em;}#about-right{position: relative;left: -52em;}#about-center{position: relative;left: 32em;}
</style>
Code : เปลี่ยนรูปช่วง Comment ให้ใหญ่ขึ้น

<style type="text/css">
.comment-picture {height:100px!important;
width:100px;border:solid #000000 1px;} .comment-picture a img {width:100px;height:100px;}
</style>
Code : เปลี่ยนรูป Top Friend ให้ใหญ่

<style type="text/css">
.friend-picture{height:100px !important;width:85px!important;
margin-left:0px;border:solid #000000 1px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 7px}
</style>


Code : เปลี่ยนรูปทุกรูปใน page มีหลายแบบลองไปใช้ดูคับ


แบบที่ 1 page เบลอๆ

<style type="text/css">
 a:link img {filter:blur(add = 0, direction = 225, strength = 10);}
a:visited img {filter:blur(add = 0, direction = 225, strength = 10);}a:hover img {filter: none}
</style>แบบที่ 2 จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

<style type="text/css">
 a:link img {filter:none;}
a:visited img {filter:none;} a:hover img {filter:gray;}
</style>แบบที่ 3 ด้านซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย

<style type="text/css">
a:hover img {filter:fliph;}
</style>แบบที่ 4 อันนี้ต้องลองเอง

<style type="text/css">
a:link img {filter:xray();} a:visited img {filter:xray();} a:hover img {filter:none;}
</style>แบบที่ 5 page ใส

<style type="text/css">
a:link img {filter:alpha(opacity=60);} a:visited img {filter:alpha(opacity=60);} a:hover img {filter:none;}
</style>แบบที่ 6 ขาวดำ

 <style type="text/css">
a:link img {filter:gray;} a:visited img {filter:gray;} a:hover img {filter:none;}
</style>แบบที่ 7 เหมือน หิน
<style type="text/css"> a:link img {filter:none;} a:visited img {filter:none;} a:hover img {filter:progid:dximagetransform.microsoft.emboss;} </style>

 

ที่มา http://board.unlimitlife.com/index.php?topic=5187.0

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}