พร้อม โค้ด สกิน hi5

 

 

 

เครดิต : hi5thai.com

สกินhi5 : การ์ตูนEchi (สีชมพู หวานคู่รัก)


โค้ด สกิน hi5

<style>

#footer {color:#000000; background: url(http://www.uppicz.com/image/free-image-hosting-edebd3.jpg) no-repeat center center; border: none;

display: block; height: 150px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}

</style>
............................................
(จบ โค้ดสกินhi5)

สกินhi5 : Blue Bear (สวยหวานสีฟ้าจากเกาหลี)


สกินhi5 : โดเรม่อน

สกิน hi5


(เริ่มต้น โค้ดhi5 : สกิน hi5)
...................................................
<style type="text/css">


body {cursor: url(http://www.creativeadornments.com/nephco/doraemon/cursors/doraemon_03.ani);}

a {cursor: url(http://www.creativeadornments.com/nephco/doraemon/cursors/doraemon_03.ani);}


body {background-image: url(http://img.thzhost.com/i/04/01024.png) ;

background-attachment:fixed;

background-repeat:repeat;}


#p_nav_header { background: url(http://img.thzhost.com/i/iz/72821.png)!important;

background-repeat:no-repeat!important; border:none;

width: 956px!important;margin-top:7px!important;height:82px}

#new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary ,#nav_select{ background:none !important; border:none; }


table#search_table tr td { vertical-align: left !important;}


#search_table {direction:ltr !important}


.box_profile_connections {display:none!important}

.profile-nav {margin: 0 0 10px 0; padding: 0px 0 0 0!important;}


#profile-name {color:#FFFFFF}

#profile-name {background-image:url(http://img.thzhost.com/i/c0/sybn2.png);

width:956px; height:400px;background-repeat:no-repeat;text-align:center;border:none;}


#profile-nav {text-align:center;background:url(http://img.thzhost.com/i/66/1izh3.png);height:21px;}

.sub_nav_link {color:#FFFFFF!important;border:none;}


#user-details .content {background: url(http://img.thzhost.com/i/9o/32o64.png);background-repeat:no-repeat;border:none;}

#user-details{border:none !important;}

#user-details .footer {display:none}


.section h1 {margin-top:0px;height:80px;background: url(http://img.thzhost.com/i/uu/9g470.png);background-repeat:no-repeat;

border-left:double 2px #FFFFFF;

border-right:double 2px #FFFFFF;

border-top:double 2px #FFFFFF;

border-bottom:none;}


.section h2 {margin-top:0px;height:30px;background: url(http://img.thzhost.com/i/j4/h6j30.png);background-repeat:no-repeat;

border-left:double 2px #FFFFFF;

border-right:double 2px #FFFFFF ;

border-bottom:double 2px #FFFFFF ;

border-top:none;}


#content-left .subsection{background:url(http://img.thzhost.com/i/16/f470s.png);border-left:double 2px #FFFFFF;border-right:double 2px #FFFFFF;border-bottom:double 2px #FFFFFF;}


#content-right .subsection{background:url(http://img.thzhost.com/i/16/f470s.png);border-left:double 2px #FFFFFF;border-right:double 2px #FFFFFF;border-bottom:double 2px #FFFFFF;}


#photoAlbums .xsubsection{background:url(http://img.thzhost.com/i/16/f470s.png);}


A:link {text-decoration: none; color:#FFFFFF;}

A:visited {color:#FFFFFF;}

A:active {color:#FFFFFF;}

A:hover {font-size:12px; color:#3399FF;text-decoration: none;}


a:hover img {Filter:alpha(finishopacity=0, style=2)}  

a:hover {border-style:dotted ; border:1px; border-color: #FFFFFF;}

#primenu li a { color: #FFFFFF; }

#primenu li.on { color: #FFFFFF; }


.friend-picture {;height:100px !important;width:85px!important;

margin-left: 0px;border:double #FFFFFF 2px;}

.friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 8px}

.friend-picture div:hover {padding:0px;}

#friends .listitem-separator{display:none}


.link_five img {margin-top: 5px;}

.link_five {border:double #FFFFFF 2px;}

#user-fives .subsection .listitem-separator {display:none}


albumWrapper {width: 120px !important;}

.album {background: url(http://img.thzhost.com/i/pv/border.png); height: 120px; width: 120px;border:double #FFFFFF 2px}

.album img {width: 85px !important; height: 85px !important;}

#photoAlbums {border-left:double 2px #FFFFFF;

border-right:double 2px #FFFFFF;

border-bottom:double 2px #FFFFFF;}


html {

scrollbar-face-color:#5BADFF;

scrollbar-highlight-color:#FFFFFF;

scrollbar-3dlight-color:#5BADFF;

scrollbar-darkshadow-color:#5BADFF;

scrollbar-shadow-color:#0080FF;

scrollbar-arrow-color:#FFFFFF;

scrollbar-track-color:#5BADFF;border-style: Outset; border:10px;border-color: #3399FF;}


.vanity-bar div {background:url(http://img.thzhost.com/i/7b/doremonmd.png) !important;}  

.vanity-bar div div {background:url(http://img.thzhost.com/i/7b/doremonmd.png) !important;}  

.vanity-bar div div img,.vanity-bar div img  {display:none;}


#online-now-icon {

BACKGROUND:

url(http://i236.photobucket.com/albums/ff315/tikkychan/Doraemon/DM69.gif);height: 45px;WIDTH: 56px;}


p{ letter-spacing:2px;}#user-links a {display:list-item}  #user-links a {list-style:url(http://img.thzhost.com/i/q7/3p222.png) inside;}  #user-links img {visibility:hidden}


.info-box {border-dotted:3px # FFFFFF

inset;background:url

();width:px;}


input{ border-style: double; border:2px;color:#3399FF;background-image:url(http://img.thzhost.com/i/ju/h1f22.png); padding: 0px 3px 0px 3px;}


.comment {background:url(http://img.thzhost.com/i/3b/20085192126261.gif);background-position: 34px 40px;background-repeat:no-repeat;}


.subsection .comment {border-style:double ; border:2px; border-color: #FFFFFF;}


.comment-picture {MARGIN-TOP: 5.5em; LEFT: 13.5em;POSITION: relative;}


.comment-picture {height:100px!important; width:100px;border:double 2px #FFFFFF;}


.comment-picture a img {width:100px;height:100px;border:none;}


.comment-text {

TEXT-ALIGN:center; line-height: 15pt; color:#33CCFF; font-size:15pt; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Glow(color=#FFFFFF,strength=10);}


.listitem-separator {DISPLAY: block;background:url(http://i236.photobucket.com/albums/ff315/tikkychan/Doraemon/DM77.gif)

!important;HEIGHT: 100px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important;}


.commentEditor

textarea {background-image:url(http://img.thzhost.com/i/pm/untitled1.png);

border-style: double;

color: #FFFFFF;

height: 200px;

width: 400px;

border-style: double; border:2px;border-color:#FFFFFF; }  


.comment div {visibility: hidden}

.comment-picture {visibility: visible !important}

.comment-text {visibility: visible !important}


#about-left .subsection-separator {display: none;}


#footer {

background: url(http://img.thzhost.com/i/n1/1untitled1.gif); background repeat :no-repeat center center;

border: none; display: block; height: 95px;

}

#footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}


td,th,div,li,ul,p {color: #FFFFFF;font-size: 14px;font-family: 'ARIAL';}

body,p {color: #FFFFFF;font-size: 14px;font-family: 'ARIAL';letter-spacing:0px;}

ment,p {color: #FFFFFF;font-size: 14px;font-family: 'ARIAL';letter-spacing:0px;


</style>
............................................
(จบ โค้ดสกินhi5)

สกินhi5 : การ์ตูนเกาหลี แนวเลิศหรูสีดำผีเสื้อบินว่อนทั่วhi5

โค้ดกสิน hi5

(เริ่มต้น โค้ดhi5 : สกิน hi5)
...................................................
<style type='text/css'>

#background {display:none;}#recent-updates {display:none;} #abuse-links { display:none; }#glsearch {display:none}#profile-name { background:transparent; }#profile-nav { background-color: transparent; } .section h1 { background-color: transparent; border: none; }.section h2 { background-color: transparent; border: none; }

.emptyProfileInfo {display:none}#profile-nav { background-color: transparent; }


.section h1 { background-color: transparent; border: none; }

.section h2 { background-color: transparent; border: none; }

#user-details { border: none; } .section .content { border: none; }  .section h1 { background-color: transparent; border: none; } .section h2 { background-color: transparent; border: none; }

#user-details { border: none; }

body {cursor:url(http://www.123cursors.com/freecursors/8437.ani);}

a{cursor:url(http://www.123cursors.com/freecursors/7685.ani);}

html {

scrollbar-arrow-color: #FFFF00;

scrollbar-face-color:#FF3399 ;

scrollbar-highlight-color:#FFFFFF ;

scrollbar-3dlight-color:#ff1493 ;

scrollbar-shadow-color: #FF00CC ;

scrollbar-darkshadow-color:#FFFFFF ;

scrollbar-track-color:transparent ;

{cursor:url(http://www.creativeadornments.com/nephco/doraemon/cursors/dcur002a.ani);}

html {

background-image: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/590/590942t6xxcct7g8.jpg);

background-attachment:fixed;

background-repeat:repeat; }

body {background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/627/627198yo91gmydvm.gif);

background-position: 0% 100%; background-repeat:repeat;}

html   

{BORDER-RIGHT: #FF3399  15px solid;

BORDER-TOP: #FF3399  15px   solid;   

BORDER-LEFT: #FF3399 15px solid;

BORDER-BOTTOM: #FF3399 15px solid;} 

#primenu li a{border: groove  px #FFFFFF ;background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/25/25640n62zbz3gag.gif); }

.comment {filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Glow(color=FF00CC,strength=3);}

#about-left,#about-center,#about-right{filter:Glow(color=#FF0099,strength=5);height:5;COLOR:#FFFFFF}

#primenu li a{ TEXT-ALIGN: center;filter:Glow(color=#FF0099,strength=5);height:5;COLOR:#FFFFFF;}

.album { background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1226/1226343hiyf2li8qh.gif);background-repeat:no-repeat; background-position: center center;}

.album:hover {background:url(http://i269.photobucket.com/albums/jj54/ddoratmtj/background/red.gif);}

.album img {filter:alpha(opacity=0);}

.album img:hover {filter:alpha(opacity=100);}

#user-fives a:hover img {filter:none}

.link_five img {display:none}

.link_five img {margin-top: 5px;}

.link_five {display: block;background: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1170/1170374m51lc5cc79.gif) center center no-repeat;height: 50px;}

.link_five:hover img {display: block;}

.link_five .listitem-separator {display:none}

textarea {background-image:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/676/676657yhxq5o5bjd.gif);

border-style dashed;

color: #FF0000 ;font-size:20pt;

height: 200px;

width: 200px; border:dashed :#3px;}

input {color:; background-color:  ;}

.commentEditor input {BACKGROUND:

url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/590/590876ztmg9vzo8x.jpg);HEIGHT: 48px;WIDTH: 130px;

filter:none; color: #fff;overflow: hidden;text-indent: -9999px;border:0;}


#p_nav_header

{background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/590/590942t6xxcct7g8.jpg)!important;

background-repeat:repeat!important; border:none;

width: 966px!important;margin-top:0px!

important;height:100px}

#new_header,#top_header ,

#primenu li.on,#p_nav_primary,

#nav_select

{background:none !important; border:none;}

#language-more img {visibility: hidden}

#language-more {background:url(http://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1138529136.gif) center no-repeat;}

#primenu li a  {text-indent:3em!important}

#primenu li a{color: #ffffff; font-size:20px;font-family:Monotype Corsiva;}

#acclinks li.li a { background-image: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/25/25640n62zbz3gag.gif);

color:none; background-color:none; border:none; }

#acclinks li.li a{font-size:14px;}

#acclinks li.li a {color:#ffffff}

.loggedin strong {font-size:14px;}

.loggedin strong{color:#ffffff}

.loggedin strong{ background-image: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/25/25640n62zbz3gag.gif);

color:none; background-color:none; border:none; }

#profile-name {background:url(http://i84.photobucket.com/albums/k11/thattron69/head%20blog/1a.gif);height: 250px !important;background-repeat: no-repeat;background-position: center}

#profile-name{color: #ff1493; font-size:20px;font-family:Monotype Corsiva;}

#comments .listitem-separator {display:

block;background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/1094/1094446q2cw6fsg2o.gif)

!important;height: 200px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important;

} #lifestyle h1,#photoAlbums h1,#interests h1,#user-fives h1,#comments h1,#friends h1,#groups h1,#journalDetail h1{text-indent:-9999px;background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/789/789916r9n40md8cf.gif);background-position:50% 30%;background-repeat:repeat;height:39px;}

#comments ,#friends,#user-fives, #photoAlbums,#groups,#interests,#lifestyle,#journalDetail,#user-details .content{background:url();border:dashed #ff1493 1px;}

.section.comment-text{PADDING-TOP: 160px;}

.comment-picture IMG{ filter: Alpha(Opacity=100, FinishOpacity=0, Style=3, StartX=10, StartY=10, FinishX=0, FinishY=0) }

IMG HOVER { filter: Blur(Add = 0, Direction = 225, Strength = 1) }

A:HOVER IMG{ filter: Blur(Add = 0, Direction = 225, Strength = 1) }

.section .comment-text {

text-align: center; }

.comment {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/995/995632iwpxhi6ye6.gif); background-position: 100px 45px;background-repeat:no-repeat;} .comment-picture {height:80px!important; width:80;border:none;}

.comment-picture {margin-top: 11em; left: 15em;position: relative;}

.comment-picture a img {width:80px;height:80px;border:none;}

.info-box {MARGIN-TOP: 1.25em; LEFT: 6em;POSITION: relative ;TEXT-ALIGN: center ; color:#FFF; BORDER-RIGHT: #FF82C0 px groove; PADDING-RIGHT: 6px; BORDER-TOP: #FF82C0 px groove; DISPLAY: list-item; PADDING-LEFT: 6px; = PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #FF82C0 px groove; WIDTH: 200px; = PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #FF82C0 px groove; FONT-FAMILY: = Rockwell Condensed; LETTER-SPACING: 2px; background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/25/25640n62zbz3gag.gif); }

#online-now-icon {

BACKGROUND:

url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/584/584776qvkek99ty3.gif); height: 50px;WIDTH: 50px;

filter:none;}

#picture-links a {visibility:hidden} #picture-links {background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/810/810480e2k4fran2j.gif);height:183px !important;background-repeat: no-repeat;background-position: center}

#about-right{background: url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/351/351764cu4jxxx0hf.gif) no-repeat bottom center;background-color:none;}

#about-left .subsection-separator {DISPLAY: block;background:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/724/724687to3e17ufb0.gif)!important;HEIGHT:19px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important;}

#user-links a {list-style:url(http://sl.glitter-graphics.net/pub/718/718451lnl1yo559a.gif) inside;display:list-item}

#user-links img {display: none}

.vanity-bar div img{display:none ;}

.vanity-bar div {background:url("")!important ;border:dotted #FFFFFF px}

.vanity-bar div div {background:url("http://sl.glitter-graphics.net/pub/575/575270ehu3guptig.gif")!important ;border:none

</style>
............................................
(จบ โค้ดสกินhi5)