โค้ดตัวหนังสือใส่ Hi5

 

 

 

อ้างถึง
<font face="ชนิดตัวหนังสือ" size="3" color="#โค้ดสี">
<marquee>ใส่ข้อความ</marquee></font>
Happy--------------------------------------------------

โค้ดข้อความเขียนเอง
<
อ้างถึง
font face="ชนิดตัวหนังสือ" size="3" color="#โค้ดสี">ใส่ข้อความ</font>
Happy-------------------------------------------------

โค้ดข้อความวิ่งมีพื้นหลัง

อ้างถึง
<p><font color="#โค้ดสีตัวหนังสือ">
<marquee bgcolor="#โค้ดสีพื้นหลัง">ใส่ข้อความ</marquee></font></p>
Happy--------------------------------------------------

โค้ดอักษรเลื่อน(จากขวามาซ้าย)และเป็นลิ้งค์ด้วย

อ้างถึง
<MARQUEE direction=left>ข้อความด้านหน้าลิ้งค์<A href="Urlของลิ้งค์ ">ข้อความที่เป็นลิ้งค์z</A></MARQUEE>

ที่มา thaigoodzone.com

 {mosloadposition user26} {mosloadposition user27}
 {mosloadposition user28}