เรื่องจริงของวัยรุ่นไทย(ให้คนที่เคยเป็นวัยรุ่น) อิอิ