โรงเรียนวัดลิงขบ" มีอยู่จริง !!!

 

 

 

โรงเรียนวัดลิงขบ

โรงเรียนวัดลิงขบ………

โรงเรียนวัดลิงขบ ที่ใครๆหลายคนชอบพาดพิงถึง เมื่อจะพูดพาดพิงว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียง เป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลโพ้น อยู่ถึงที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นั้น จริงๆแล้วเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เอง และไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียง หรือตั้งอยู่เขตแถบชานเมืองด้วยโรงเรียนวัดลิงขบ เป็นชื่อโรงเรียนเดิมของโรงเรียนวัดบวรมงคล เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1121 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ตั้งอยู่ในเขตพุทธาวาสของวัดบวรมงคล เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน ทิศเหนือ ติดต่อกับ โรงเรียนทิวไผ่งาม ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนวัดบวรมงคล ทิศตะวันออก ติดต่อกับ วัดบวรมงคลริมแม่น้ำเจ้าพระยา และทิศตะวันตก ติดต่อกับชุมชนและมีทางออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 46 พูดง่ายๆคืออยู่ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ากับสะพานกรุงธน นั่นเองวัดบวรมงคลนั้นแต่เดิมคือ วัดลิงขบ ชื่อนี้มีคำเล่าลือต่อๆกันมาว่า ลุงขบ เป็นผู้สร้าง ลุงขบเป็นผู้มีถิ่นฐานมั่นคงอยู่ในบริเวณแถวนี้ และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงสร้างวัดนี้ถวายเป็นสังฆาราม ชาวบ้านนิยมนับถือลุงขบมาก จึงเรียกว่า " วัดลุงขบ "มาก่อน แต่ต่อมาภาษาได้กร่อนไป จึงกลายเป็น วัดลิงขบนามวัดที่เปลี่ยนจาก วัดลิงขบ มาเป็น วัดบวรมงคล นั้น ปรากฏตามบันทึกเรื่องราวของวัดบวรมงคลว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชทานนามใหม่ให้ และได้ทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเป็นครั้งแรก แต่ยังไม่มีผู้นิยม ยังคงเรียกกันติดปากว่าวัดลิงขบในสมัยนั้น ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ กรมขุนธิเบศร์บวร ปฏิสังขรณ์วัดอีกครั้งหนึ่ง แล้วพระราชทานนามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “วัดบวรมงคลราชวรวิหาร” คนจึงเริ่มนิยมเรียกวัดบวรมงคล แทนวัดลิงขบมาตั้งแต่นั้นสำหรับโรงเรียนวัดบวรมงคล หรือโรงเรียนวัดลิงขบ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2498 ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดบวรมงคล ด้านทิศตะวันตก ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ ท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิวงศ์ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล แต่การก่อสร้างอาคารเรียนไม่สามารถสร้างให้เสร็จทันเพื่อใช้เรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2498 จึงต้องอาศัยระเบียงพระอุโบสถวัดบวรมงคล เป็นที่เรียนชั่วคราว จนวันที่ 1 มิถุนายน 2498 อาคารเรียนจึงสร้างเสร็จเป็นอาคารไม้สองชั้นปัจจุบัน โรงเรียนวัดบวรมงคล มีอาคารเรียน 2 หลัง มีอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่1 จนถึงชั้นมัธยมปีที่6 มีทั้งหมด 34 ห้อง มีนักเรียนชายหญิงรวมกัน 1058 คน และมีอาจารย์กับบุคลากรรวมกัน 60 คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีว่า “นักเรียนงามสง่า ก้าวหน้าวิชาการ บริหารร่วมกัน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมทรัพยากร” และคติธรรมประจำโรงเรียนมีว่า "พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นมงคลอันประเสริฐยิ่ง” สำหรับเกียรติประวัติโรงเรียนและทำเนียบบุคคลที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน หากใครต้องการอ่านกรุณาคลิกที่นี่ ที่มา http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=yyswim&month=06-2005&group=3