Print
Hits: 1093

การหาขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง

?

?

?

?

การ เลือกสวมใส่ยกทรงที่เหมาะสม ได้สัดส่วนและมีทรวดทรงที่สวยงามนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกขนาดยกทรง ( คัพและไซส์ ) ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสรีระและสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกซื้อยกทรงคือ การวัดสัดส่วน เพื่อหาขนาด คัพ?ไซส์ อย่างถูกวิธี

1 . ยืนตรงแล้วใช้สายวัด ( ด้านเซนติเมตร ) วัดตำแหน่ง รอบอก โดยให้สายวัดผ่านจุดหัวถันทั้ง 2 ข้าง

2. จากนั้นวัดรอบใต้อก ( ซึ่งจะบอกถึงขนาดลำตัว ) *** เส้นรอบวงทั้งสองตำแหน่งนี้ ควรอยู่ในแนวขนานกับพื้น และไม่รัดแน่น หรือหลวมเกินไป จากนั้นนำตัวเลขที่ได้มาลบกัน แล้วนำผลต่าง มาดูตารางเปรียบเทียบ ขนาดชุดชั้นในผลต่างที่ได้คือ ขนาดของ คัพ ส่วนขนาดของ ไซส์ นั้นนำตัวเลขที่ได้จากการวัดอบใต้อก มาเทียบกับตารางยกทรงได้เลย

ตัวอย่างการหาขนาด (คัพ ? ไซส์)

?

ตารางขนาดคัพ

ขนาดคัพ ผลต่างรอบอก - รอบใต้อก

A 9.0 - 11.0 ซม.

B 11.5 - 13.5 ซม.

C 14.0 - 16.0 ซม.

D 16.5 - 18.5 ซม.

E 19.0 - 21.0 ซม.

>E 21.5 ขึ้นไป

?

ตารางขนาดไซส์

ขนาดไซส์ รอบใต้อก

65 63.0 - 67.0 ซม.

70 68.0 - 72.0 ซม.

75 73.0 - 77.0 ซม.

80 78.0 - 82.0 ซม.

85 83.0 - 87.0 ซม.

90 88.0 - 92.0 ซม.

95 93.0 - 97.0 ซม.

100 98 .0 - 102 ซม.

105 103.0 - 107 ซม.

ขอบคุณ ชุดชั้นใน wacoal